Loading

Prof.Dr.

Rahmi KARAKUŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

İletişim

rkarakus@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Karakus, R; Akyaman, S; - Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer's Perspective - BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY - Vol.10 - pp.79 - ISSN : 1303-8303 - DOI : 10.18491/beytulhikme.1513 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000521802200006
2 Karakus, R; Akyaman, S; - Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer's Perspective - BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY - Vol.10 - pp.79 - ISSN : 1303-8303 - DOI : 10.18491/beytulhikme.1513 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000521802200006
3 Karakus, R; Akyaman, S; - Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer's Perspective - BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY - Vol.10 - pp.79 - ISSN : 1303-8303 - DOI : 10.18491/beytulhikme.1513 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000521802200006
4 Karakus, R; Akyaman, S; - Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer's Perspective - BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY - Vol.10 - pp.79 - ISSN : 1303-8303 - DOI : 10.18491/beytulhikme.1513 - 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000521802200006
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 KARAKUŞ,RAHMİ - Eğmenin Gerekçesi Nedir? - SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi - 0 - 0 - M-SAU-11224
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 KARAKUŞ,RAHMİ - Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri - Türk Yurdu - 0 - 0 - M-SAU-11225
2 KARAKUŞ,RAHMİ - Bilgi ile İman Arasındaki Problemlere Giriş - Yeni Harran Çevresi - 0 - 0 - M-SAU-11226
3 KARAKUŞ,RAHMİ - Dönem Türk Felsefe Tarihinin Yazılmasına Dair - Yeni Harran Çevresi - 0 - 0 - M-SAU-11227
4 KARAKUŞ,RAHMİ - Russell’ın Din Hakkındaki Görüşleri - Yeni Harran Çevresi - 0 - 0 - M-SAU-11228
5 KARAKUŞ,RAHMİ - Filozof mu Felsefeci mi ? - Yeni Harran Çevresi - 0 - 0 - M-SAU-11229
6 KARAKUŞ,RAHMİ - Geleneksel İslamî Düşünce ve Pozitivizm Arasında Mukayese - Yeni Harran Çevresi - 0 - 0 - M-SAU-11230
7 KARAKUŞ,RAHMİ - Cumhuriyetin 75. Yılında Felsefe Hayatımız - Türk Yurdu - 0 - 0 - M-SAU-11222
8 KARAKUŞ,RAHMİ - Türk Düşüncesinin Adalet Kavrayışında Devamlılık, Farabi ve Kınalızade Ali Efendi’de Adalet - HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 9. Kitap - 0 - 0 - M-SAU-11223
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KARAKUŞ,RAHMİ;POYRAZ,HAKAN - Türk Medeniyet Çevresi Felsefesi”, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler:Kuram, Yöntem ve Uygulama - 2005 - B-SAU-4980
2 KARAKUŞ,RAHMİ - Mesnevi’de Söz Üzerine - 12 - 12-2005 - 2005 - B-SAU-4981
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 KARAKUŞ, R - Türkiye’de Felsefe (ED) - I. Felsefe Çalıştayı - 2009 - SAU-K-900
2 KARAKUŞ, R - Yusuf Akçura’da Tarih Tasavvuru - Değişim Yayınları - 2004 - SAU-K-899
3 KARAKUŞ, R - Felsefe Serüvenimiz - Seyran Yayınları - 1995 - SAU-K-897
4 KARAKUŞ, R - Felsefe Tasavvurumuz - Değişim Yayınları - 1993 - SAU-K-898
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Rahmi KARAKUŞ,Nersin AKINCI ÇÖTOK, Pınar YAZGAN, Neşe GÜLER - Halkın yerel medya algısı:Adapazarı örneği - Vol. 31901 - DOI : Tamamlandı - 2012-02-14-001 - 2012
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Rahmi KARAKUޞ,Nersin AKINCI ÇöTOK, Pınar YAZGAN, Neşe GÜLER - Halkın yerel medya algısı:Adapazarı örneği - Vol.30000 - DOI : 1 - 1 - null - 2012 - SAU-BAP -2012-02-14-001
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü - TASAM - 2008 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - İdenin Bilgisinin Kritiği - SERKAN BAYRAM - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2012
2 RAHMİ KARAKUŞ - MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ ONTOLOJİSİNİN AHMED BÎCAN'DAKİ YANSIMASI - BAHATTİN UZUNLAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE TARİHİ - 2010
3 RAHMİ KARAKUŞ - PLATON'UN RUH ANLAYIŞININ SİYASET ANLAYIŞINA ETKİSİ - ŞULE KESKİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2010
4 Keskin,Ş. - Plato’nun Ruh Anlayışının Siyaset Anlayışına Etkisi - Sakarya Üniversitesi - 2010 - SAU
5 Uzunlar,B. - Muhyiddin İbnü’l-Arabi Ontolojisinin Ahmed Bican’daki Yansıması - Sakarya Üniversitesi - 2010 - SAU
6 - Platon’un ruh anlayışının siyaset düşüncesine etkisi - ŞULE KESKİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2009
7 - Muhyiddin İbn Arabi Ontolojisinin Ahmed Bican’daki Yansıması - BAHATTİN UZUNLAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2009
8 RAHMİ KARAKUŞ - FARABİ'DE YARATMA - ELİF ERGÜN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2008
9 ELİF ERGÜN - FARABİ'DE YARATMA - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Haziran - FELSEFE - 2008 - SAU
10 - FARABİ DE YARATMA - ELİF ERGÜN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE - 2007
11 RAHMİ KARAKUŞ - MUHYİDDİN İBN ARABİ'DE MUTLAK VARLIK - YUSUF TURAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE TARİHİ - 2006
12 Turan,Y. - Muhyiddin İbn Arabi'de Mutlak Varlık - Sakarya Üniversitesi - 2006 - SAU
13 TUFAN ÇÖTOK - PRE-SOKRATİK FELSEFEDE "YOKLUK" DÜŞÜNCESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - FELSEFE TARİHİ - 2004 - SAU
14 DİDEM YILDIRIM - PLATON'UN AHLAK DÜŞÜNCESİNİN EVRİLMESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - FELSEFE TARİHİ - 2004 - SAU
15 PINAR ŞİMŞEK - GAZZALİ'NİN HAKİKAT ARAYIŞINDA BİLGİ - MANTIK VE İMAN İLİŞKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - FELSEFE TARİHİ - 2004 - SAU
16 RAHMİ KARAKUŞ - PRE-SOKRATİK FELSEFEDE "YOKLUK" DÜŞÜNCESİ - TUFAN ÇÖTOK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE TARİHİ - 2004
17 RAHMİ KARAKUŞ - PLATON'UN AHLAK DÜŞÜNCESİNİN EVRİLMESİ - DİDEM YILDIRIM - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE TARİHİ - 2004
18 RAHMİ KARAKUŞ - GAZZALİ'NİN HAKİKAT ARAYIŞINDA BİLGİ - MANTIK VE İMAN İLİŞKİSİ - PINAR ŞİMŞEK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FELSEFE TARİHİ - 2004
19 RAHMİ KARAKUŞ - ÖMER SEYFETTİN’İN HİKAYELERİNDE TÜRK TOPLUMU - ELİF BİRİNCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2002
20 RAHMİ KARAKUŞ - REFİK HALİD KARAY’IN ESERLERİNDE TÜRK TOPLUMU - MİHRİCAN DİNÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2002
21 ELİF BİRİNCİ - ÖMER SEYFETTİN’İN HİKAYELERİNDE TÜRK TOPLUMU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - SOSYOLOJİ - 2002 - SAU
22 MİHRİCAN DİNÇ - REFİK HALİD KARAY’IN ESERLERİNDE TÜRK TOPLUMU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - SOSYOLOJİ - 2002 - SAU
23 Sunman,Y. - Sosyoloji İçin Konvansiyonalizmin Eleştirisi - Sakarya Üniversitesi - 2001 - SAU
24 RAHMİ KARAKUŞ - SOSYOLOJİ İÇİN KONVANSİYONALİZM ELEŞTİRİSİ - YÜCEL SUNMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2001
25 Çevik, M. - Din Felsefesi Açısından Kutsal (Kutsal hakkında epistemolojik ve ontolojik bir sorgulama) - Harran Üniversitesi - 1998 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 DÜŞÜNCE VE MANTIK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 FELSEFİ DÜŞÜNCE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 YAŞAM FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 FELSEFİ DÜŞÜNCE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
9 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
10 TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 13.Y.Y.TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
18 TÜRK İSLAM DÜNYASINDA FELSEFİ PROBLEMLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
19 TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
20 13.Y.Y.TÜRK DÜŞ.VE TASAV. - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
21 13.Y.Y.TÜRK DÜŞ.VE TASAV. - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
22 KANT - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 HUKUK FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 FELSEFİ DÜŞÜNCE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 SEMİNER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 SEMİNER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 İNSAN FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
6 İNSAN FELSEFESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
8 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
12 HUKUK FELSEFESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
13 UYGULAMALI ETİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
14 FELSEFE VE EĞİTİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
15 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
16 UYGULAMALI ETİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
17 FELSEFEYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
18 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
19 FELSEFEYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
20 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 FELSEFEYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
22 FELSEFE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
23 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
24 FELSEFEYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
25 EĞİTİM FELSEFESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
26 EĞİTİM FELSEFESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
27 FELSEFE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
28 FELSEFEYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
29 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
30 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
31 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
32 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
33 ÇAĞDAŞ SORUNLAR VE FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
34 METİN OKUMA VE ANLAMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
35 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
36 MODERN MANTIK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
37 16.YY-18.YY TÜRK DÜŞÜNCESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
38 FELSEFEYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
39 FELSEFEYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
MAKALELER
Ahlak Üzerine Düşünmek
Eğmenin Gerekçesi Nedir?
Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer’xxs Perspective
Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri
Neden Üzerine Düşünme
Mehmet İzzet’in “Fikirde Adem-i Merkeziyet” Makalesinin Düşündürdükleri
Türk Düşüncesinin Adalet Kavrayışında Devamlılık Farabi ve Kınalızade Ali Efendi de Adalet
BİLDİRİLER
Divan-ı Hikmet’e Göre Kişi Olmanın Şartları
Şehir Hikmet / Ahlak veMedeniyet
PROJELER
Kırgızistan’da Dini Etki Mekanizmaları ve Kırgız Toplumunda Dini Gelişmenin Karakteristiği
Kırgızistan'da Dini Kurumların Teşkilatlanması ve Aktiviteleri
Rahmi KARAKUŞ Nersin AKINCI ÇöTOK Pınar YAZGAN Neşe GÜLER Başlangıç Tarihi 02 01 2012 00 00 00 Bitiş Tarihi 02 01 2013 00 00 00 30000 12 2012